FAQ

OBS!
Vi skal gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt at drive erhverv i bunkeren såsom privatundervisning og betalt studie/producerarbejde. Så hvis du f.eks. er en musikunderviser, der søger lokale, så skal du lede andetsteds. 
 
-------------------------------------------
 
Øvelokaler
Vi har fire slags øvelokaler:
- almindelige øvelokaler, hvor man kan øve som band, og hvor man kan have sit eget grej stående permanent.
- to solistlokaler/sangskriverlokaler, hvor man kan øve, hvis man kun er én eller to. Vi har en god mængde baggear derinde også.
- et trommelokale, hvor man kan øve på foreningens trommesæt. 
- to baggearslokaler, hvor bands kan øve på foreningens musikudstyr. 

Er der flere typer medlemskab?
Foreningen opererer med passive og aktive medlemskaber.
De passive medlemmer er støttemedlemmer og ikke-øvende bestyrelsesmedlemmer.
De aktive medlemmer er de, der har fået tildelt et øvelokale og som både betaler månedskontingent og årskontingent. 

Kræves der noget af mig som aktivt medlem?
Vi forventer at du vil deltage i foreningens fællesskab samt, at du indordner dig efter det givne ordensreglement. Samtidig forlanger vi en stabil betaling af medlemskontingentet.
Vi forventer også, at du deltager i den årlige generalforsamling.

Hvad koster det at benytte lokalerne?
Det er påkrævet alle medlemmer at indbetale 100 kr i årskontingent for medlemskab i foreningen.
 
Der er et kontingentet på 200 kr pr. medlem pr. måned for brug at et almen øvelokale. Der er samtidig et obligatorisk depositum på 500 kr pr. medlem. Det betyder, at det koster 2.500 kr årligt plus 500 kr i depositum.
Man kan ikke frasige sig at få udleveret en brik, hvis man er aktivt medlem.  
 
Kontingentet for brugen af foreningens trommelokale er 300 kr om måneden. Dertil kommer ligeledes et depositum på 500 kr samt et årskontingent på 100 kr. 
 
Kontingentet for brugen af Arsenalet (baggearslokalet) er 300 kr om måneden. Dertil kommer ligeledes et depositum på 500 kr samt et årskontingent på 100 kr. 
 
Kontingentet for brugen af Kadetten (baggearslokalet) er hhv. 150 kr og 300 kr om måneden afhængigt af din alder. Dertil kommer ligeledes et depositum på 500 kr samt et årskontingent på 100 kr.
 
Det månedlige kontingent samt årskontingentet skal køre via PBS/NETS, når først man er oprettet som medlem. 
Det er IKKE muligt at slippe for at indbetale depositum.
Det er IKKE muligt at betale kontant. 
Det er IKKE muligt at sætte sit medlemskab på pause. 

Hvordan bliver jeg optaget på ventelisten?
For at komme på ventelisten skal man sende os en mail herom. Det er vigtigt, at der står "Venteliste" i emnefeltet. Du kommer ikke på ventelisten ved blot at sige det til os. 
 
Hvordan fungerer ventelisten?
Ventelisten fungerer efter først-til-mølle-princippet, men med forbehold for hvor meget ledig plads der er på det givne tidspunkt. Så hvis der f.eks. opstår plads til en trio, så lukker vi ikke en kvintet ind, selv om denne skulle stå øverst på listen.
Bestyrelsen forbeholder sig retten til at afgøre hvilke bands, der bliver placeret i hvilke lokaler. Der vil så vidt muligt blive taget hensyn til de enkelte bands behov.
 
Hvad får jeg ud af at være passivt medlem af Aalborg Musikforening?
I første omgang er der tre gode grunde til at blive medlem af foreningen:
1. Du vil blive inviteret med til foreningens aktiviteter.
2. Du vil modtage foreningens nyhedsbreve, der udsendes flere gange om året.
3. Du vil blive medlem af den lukkede facebookgruppe, der kun gælder medlemmer af foreningen.

Er der nogen garanti for, at jeg får et lokale?
Grundet omstændighederne kan vi ikke garantere at alle på ventelisten får tildelt et øvelokale i nær fremtid. Men hvis du er på venteliste, så vil du før eller siden blive tilbudt en plads. 
Det er dog ofte, at der er en ledig plads i Arsenalet, Kadetten, solistlokalet og trommelokalet. 
 
Aalborg Musikforening  | aalborgmusikforening@gmail.com