Hvem og hvor / Hvem er vi?
 

Hvem er vi?

Om Aalborg Musikforening
Aalborg Musikforening er en musikforening, der er opstartet af en gruppe hårdtarbejdende ildsjæle, der har taget initiativ til at forbedre vilkårene for Aalborgs musikere.
Foreningens primære mål var at etablere et nyt øvelokalekompleks, så den årelange mangel på øvelokaler i Aalborg kunne udbedres.
I januar 2015 godkendte Aalborg Kommune foreningen som bruger af den førhenværende regionskommandocentral på Skovsvinget. Fra bl.a. kulturområdets anlægspulje blev der fundet midler til istandsættelse af bunkeren til musiske formål. Et år efter stod det hele så færdigt og nyrenoveret. Bunkeren er nu taget i brug af over 100 musikere.
 
I år 2017 åbnede vi vores specialiserede trommelokale. 
Og som et modigt tiltag åbnede vi i januar 2018 Arsenalet, der er et luksus-baggearslokale. Vi har siden hen åbnet vores ungdoms-baggearslokale, Kadetten samt endnu et solistlokale. 

Bestyrelsen
Aalborg Musikforenings bestyrelse består af en række engagerede og initiativrige ildsjæle, der alle har baggrund i Aalborgs musikmiljø. Den samlede bestyrelse er kompetencestærk på en lang række områder, og arbejder ihærdigt på at foreningen og øvelokalekomplekset kan rodfæste sig som en sund og stærk institution i det aalborgensiske musikmiljø.
Bestyrelsen er baseret på frivillige kræfter og dermed uden privatøkonomiske interesser.

Aalborg Musikforenings bestyrelse ser pt. således ud:
Nick Siriwadh - Bestyrelsesformand (og medstifter)
Claus Hansen - Næstformand (og medstifter)
Morten Aslak - Kasserer
Hans Kanstrup Madsen - Bestyrelsesmedlem
Malthe Værum Mikkelsen - Bestyrelsesmedlem 
Magnus Baun Damkier - Bestyrelsesmedlem 
 
§ 2 Formål
Aalborg Musikforenings formål er at varetage og forbedre vilkårene for den rytmiske musik i Aalborg ved:
- at formidle egnede øvelokaler for rytmiske musikere i Aalborg Kommune, især amatører.
- at fremme udfoldelsesmuligheder og aktiviteter for rytmiske musikere i Aalborg Kommune.
- at varetage medlemmernes interesser, navnlig overfor kommunale og regionale myndigheder.
- at formidle samspilsmuligheder mellem foreningens medlemmer med henblik på tværgående og nyskabende aktiviteter.
- via deltagelse i foreningsarbejde at fremme medlemmernes interesse og forståelse for musikkens sociale og samfundsmæssige betydning.

Foreningens tilblivelse og initiativet bag
I sidste halvår af 2013 deltog Nick Siriwadh i et frivilligt initiativ omkring etablering af flere øvelokaler i Aalborg med Christian Hald som primus motor.
I det efterfølgende år arbejdede Nick selvstændigt på at forberede et køreklart projekt til et evt. kommende initiativ. I september 2014 tog han selv initiativ til at hverve folk til etablering af en musikforening med ovennævnte formål. Stiftelsen af Aalborg Musikforening d. 20/11-2014 var resultatet af dette. Perioden fra november 2014 til december 2015 brugte bestyrelsen på at finde egnede lokaler, byggeprojektorienteret og administrativt arbejde samt opbyggelse af hele foreningsstrukturen, og hvad der hører med hertil. Foreningen slog dørene op til det nye øvelokalekompleks i december 2015, og er nu en succesfuld og velfungerende musikforening med store planer for fremtiden.
Vi er nu den andenstørste øvelokaleforening i Nordjylland, og i perioder er vi også den største rent medlemsantalsmæssigt.
 
Selv om vi er kommet langt, så er vi langt fra færdige endnu. Vi er en ambitiøs forening, der konstant er i udvikling. Vi glæder os til de næste mange år! 
 
Der skal lyde en stor tak til alle dem, der gennem tiden har siddet i foreningens bestyrelse. 
 
 
Aalborg Musikforening  | aalborgmusikforening@gmail.com